Bydd croeso cynnes i chi yma

Parc Iscoed

ENGLISH

Plasty gwledig preifat yw Parc Iscoed sy’n fan dathlu priodasau a digwyddiadau eraill,
mae ar ffiniau Gogledd Cymru a Siroedd Amwythig a Chaer.

Priodasau yn Iscoed

Priodasau yn Iscoed

Our philosophy is to go the extra mile, listen to the wishes of our clients, be flexible, creative and as friendly and helpful as we can be. We aim is to deliver the perfect event and to exceed all expectations every time.

Everything we do is fuelled by the passion of the owners (whose family have been here since 1843) and a wonderful team.

Achlysuron preifat a Phartïon

Gallwch logi Parc Iscoed ar gyfer eich ciniawau, partïon neu ddathliadau o bob math ac o bob maint. Bydd pob parti da yn ein plesio ni’n fawr yma yn Iscoed! Dyma’r man delfrydol i ddathlu - lle cartrefol a chynnes gyda dewis eang o ystafelloedd lle y gallwch gynnal y parti fydd wir wrth eich bodd.

Ffilmio a thynnu lluniau

Dyma fan perffaith i ffilmio – mae Iscoed yn blasty Sioraidd sydd ag ystafelloedd sy’n cynnwys agweddau traddodiadol a chyfoes. Mae’r gerddi o’i amgylch yn hyfryd, a gall yr adeiladau fferm traddodiadol a’r aceri o barcdiroedd eang greu cefndir trawiadol i’ch lluniau!

Charles Starmer-Smith, The Telegraph

‘Mae Parc Iscoed wedi’i weddnewid yn syfrdanol yn ddiweddar, gan ei drawsffurfio o fod yn blasty oedd yn mynd a’i ben iddo i leoliad dathlu delfrydol sy’n llwyddo i gyfuno agweddau traddodiadol a chyfoes.’


O Nosweithiau Swpera i Ddyddiau Agored, o ddarlithoedd at flasu gwin,
dyma sydd ar raglen Parc Iscoed.

Digwyddiadur Iscoed

Ewch â pheth o Iscoed adref gyda chi, o winoedd cartref at weithiau celf.

Siop Iscoed

O Nosweithiau Swpera i Ddyddiau Agored, gwelwch beth sydd ar y gweill
ym Mharc Iscoed.

Digwyddiadau

Tŷ i’r teulu yw Iscoed ac nid gwesty; ein barn ni yw y dylai pob ystafell
fod yn wahanol.

Ystafelloedd Iscoed

Gweini bwyd da a blasus yw ein prif ddiddordeb ac mae’n rhan anhepgor o brofiad pawb.

Bwyd Iscoed

Rhowch gynnig ar rai o’n hoff rysetiau gan ein Cogyddion dawnus.

O Gegin Iscoed

Dewch o hyd i’r manylion am ein cynlluniau diddorol yn Iscoed,
ac ymunwch â ni yn ein digwyddiadau arbennig.

Newyddion a Digwyddiadau

Darllenwch am ein cynlluniau diddorol yn Iscoed, ac ymunwch â ni yn ein digwyddiadau arbennig.

Priodasau

Darllenwch am y digwyddiadau diweddaraf ym Mharc Iscoed

Yr hyn sydd ar droed

Newyddion