YM MHARC ISCOED

Ffilmio a Thynnu Lluniau

Dewch i weld y lleoliadau ysbrydoledig ar gyfer eich lluniau neu’ch ffilmio; mae yma amrywiaeth godidog o cefndiroedd i chi!

Mae cymaint gan Iscoed i’w gynnig, boed hynny’n amrywiaeth drawiadol o agweddau cyfoes neu rhai traddodiadol. Bydd dewis eang, o fannau gwefreiddiol yn y tŷ, ar gael i chi, pob un â llif o olau yn treiddio drwy’r ffenestri Sioraidd enfawr. Adnewyddwyd rhai o’r adeiladau allanol yn ddiweddar, tra bod eraill wedi’u gadael yn fwriadol yn eu stad wreiddiol. Yn rhan o’r parc mae 750 acer o dir gwledig hyfryd, coedwigoedd, nentydd a pharcdiroedd i chi eu defnyddio fel y gwelwch orau.

Plasty Sioraidd cadarn a adeiladwyd â briciau cochion yw Parc Iscoed. O’i amgylch mae parcdiroedd a gynlluniwyd yn ôl yn y ddeunawfed ganrif, gerddi hyfryd ac adeiladau fferm traddodiadol. Oddi mewn i’r plasty bydd dewis o ystafelloedd arbennig ac unigryw ar gael i chi. Mae hyd yn oed lain griced a phafiliwn yn y parc, gyda’r plasty yn gefndir gododog i’r cyfan.

Dyma fan tawel i chi gynllunio, creu cyfeillion ac ymlacio.

Rhowch Fywyd i’ch Gweledigaeth

Bydd pob rhan o’r tŷ ar gael i chi ar gyfer tynnu lluniau.
Gallwch logi un ystafell, nifer o ystafelloedd neu’r tŷ cyfan yn ôl y galw. Gallwn ddarparu lluniaeth i’ch cadw chi’n fyw ac effro drwy’r dydd a byddwn mor barod a hyblyg ag y gallwn fod i sicrhau bod eich sesiwn tynnu lluniau yn llwyddiant ysgubol.


Sesiwn Tynnu Lluniau

Mae Iscoed yn fan anhygoel i ffilmio ynddo. Rydym yn awyddus iawn i gydweithio ag unrhyw rai sy’n dewis ffilmio yma. Er ein bod mewn tŷ hanesyddol, rydym hefyd yn ymwybodol o’r pwysau sydd ar gael ar unrhyw gynhyrchiad. Byddwn yn estyn pob cymorth i chi a byddwn mor hyblyg ag sy’n bosibl i’ch gofynion!


Ffilmio

- CHARLES STARMER-SMITH, Y TELEGRAPH -

‘Dyma’r man perffaith i gynnal parti neu briodas.’